Kredyt

 1. Najważniejsze korzyści:
 • Długość trwania kredytu od 12 do 120 miesięcy
 • Błyskawiczna decyzja kredytowa
 • Minimum formalności dzięki procedurze uproszczonej
 • Wkład własny już od 0%
 • Możliwość spłaty w ratach równych, malejących lub balonowych
 • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez odsetek
 • Preferencyjne warunki dla klientów flotowych
 • Ubezpieczenie Spłaty Kredytu - zabezpiecza kredytobiorcę na wypadek choroby, niezdolności do pracy lub innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie Ryzyka Utraty Pracy - zabezpiecza kredytobiorcę na wypadek utraty pracy
 • Ubezpieczenie Straty Finansowej - zabezpiecza kredytobiorcę przed stratą finansową związaną z kradzieżą pojazdu lub szkodą całkowitą (gdy odszkodowanie nie pokrywa w pełni niespłaconego kredytu)
 1. Wymagane dokumenty w procedurze uproszczonej dla osób fizycznych:
 • Wypełniona informacja własna (wniosek)
 • Dwa dokumenty tożsamości
 • Zaświadczenie z zakładu pracy (dotyczy osób zatrudnionych poniżej 6 miesięcy)
 1. Wymagane dokumenty w procedurze uproszczonej dla firm:
 • Wypełniona informacja własna (wniosek)
 • Dokumenty rejestrowe firmy
 • Dwa dokumenty tożsamości właściciela lub reprezentanta
 • Dwa dokumenty tożsamości współmałżonka (w przypadku wspólności majątkowej)


Lokalizacja naszych placówek

ul. Rzgowska 142/146
93-311 Łódź
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Rzgowska 142/146
93-311 Łódź
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Tryb.
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Tryb.
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Wójtowska 7/9
93-020 Łódź
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Legionów 117
91-073 Łódź
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Legionów 117
91-073 Łódź
tel. 697 083 686
contact.center@zimny.com.pl