Jazda próbna

Zapraszamy do skorzystania z formularza on-line w celu umówienia jazdy próbnej w naszych autoryzowanych salonach Skoda i Volkswagen. Skontaktujemy się z Państwem i uzgodnimy optymalny termin przetestowania naszych samochodów.

* Wybierz salon:

Dane klienta

* Wybierz datę:
Wybrana data:

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

• Administrator danych

Informujemy że administratorem Państwa danych jest ZIMNY AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 142/146 (93-311), zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000280525, wysokość kapitału zakładowego 8 480 000 zł, posiadającą numer NIP 729-26-16-199, aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.zimny.com.pl

• Inspektor Ochrony Danych

Informujemy, że kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u administratora jest możliwy telefonicznie poprzez infolinię 42 646 55 66 lub drogą poczty elektronicznej rodo@zimny.com.pl. Dane Inspektora Ochrony Danych można uzyskać po kontakcie z infolinią lub można je znaleźć w rejestrze Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Cele przetwarzania

Dane będą przetwarzane w celach marketingu produktów i usług których dostawcą jest administrator, badania satysfakcji, prowadzenia kampanii dotyczących bezpieczeństwa produktów oraz poprawy jakości towarów i usług dla zwiększenia satysfakcji, związanych z prowadzoną działalnością przez administratora.

• Profilowanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Informujemy, że państwa dane mogą być przekazywane do Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

• Prawa osoby której dane dotyczą

Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby której dane dotyczą.


Lokalizacja naszych placówek

ul. Rzgowska 142/146
93-311 Łódź
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Rzgowska 142/146
93-311 Łódź
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Tryb.
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Wojska Polskiego 102
97-300 Piotrków Tryb.
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Wójtowska 7/9
93-020 Łódź
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Legionów 117
91-073 Łódź
tel. 42 646 55 66
contact.center@zimny.com.pl

ul. Legionów 117
91-073 Łódź
tel. 697 083 686
contact.center@zimny.com.pl